Earthquake Preparedness Resources (Farsi)
ECA منابع اطلاع رسانی ایمنی در زمان زلزله به زبان فارسی دارد که در پایین آمده و از اینجا قابل دانلود است EarthquakeCountry.org/farsi. هر مطلب برای استفاده توسط ابزارهای کمکی مانند برنامه های خواندن صفحه نمایش بهینه شده است.

مشاهده این مطالب به انگلیسی و زبانهای متعدد دیگر.

ECA has earthquake safety resources available in Farsi, listed below. Each document is configured with alt-text and correct read order (for people who use screen reader tools).

View English versions of these documents.

DOWNLOAD ALL | دانلود همه (ZIP)

هفت گام برای ایمنی در زمان زلزله
(Seven Steps to Earthquake Safety)
(1 page) (1 صفحه)
هفت گام برای ایمنی در زمان زلزله: کاربرگ
برنامه اقدام شما

(Seven Steps to Earthquake Safety Worksheet)
(2 pages) (2 صفحه)
گام 3: تجهیزات اضطراری را سازماندهی کنید
(Step 3 Organize Emergency Supplies Worksheet)
(1 page) (1 صفحه)
اقدامات ایمنی توصیه شده برای زمان زلزله
(Recommended Earthquake Safety Actions)
(3 pages) (3 صفحه)
ایمنی در موقع زلزله در فروشگاهها
(Earthquake Safety in Stores)
(1 page) (1 صفحه)
The Great California ShakeOut
(Great California ShakeOut General Flyer)
(1 page) (1 صفحه)
The Great ShakeOut
(Great ShakeOut Global Flyer)
(1 page) (1 صفحه)
ShakeOut شمارش معکوس
(Countdown to ShakeOut)
(1 page) (1 صفحه)
در دوران کووید- 19 ShakeOut
(ShakeOut During COVID-19)
(1 page) (1 صفحه)

اقدامات ایمنی در هنگام زلزله با فرمت مناسب افراد دارای معلولیت

گرافیک تک ردیفی
(Graphic) (گرافیک)